Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Bedömningsinstrument inom Jönköpings kommun respektive specialistpsykiatrin 16 mars 2017

Kommun/Socialpsykiatri/Boende, BST och Träffpunkter:

 • ADL-taxonomin, psykiatriversionen (både i intervju och observation, utvalda aktiviteter):

  • På uppdrag av LSS/SoL-handläggare som del i utredning t.ex. inför ansökan om boende

  • I samråd med personal

  • I fondansökningsprocessen

 • Komplement:

  • COPM

  • Intressechecklistan

  • GAP

  • Min mening

  • MMT

  • Cognistat

 

Kommun/Socialpsykiatri/Arbete:

 • AWP

 • AWC

 • WEISS

 • WRI

 • DOA

 • ACIS-S

 

Region/Psykiatrin/Öppenvården:

 • ADL-taxonomin

 • Min mening

 • COPM

 • ViB, Vardag i balans (inklusive SDO-OB, OVAL-9, POES tidsdagbok)

 • ATMS- S

 • Kartläggning av aktivitet (Psykiatrins egna)

 • Min Mening

 • ViB, Vardag i balans (inklusive SDO-OB, OVAL-9, POES tidsdagbok)

 • Kartläggning av aktivitet (Psykiatrins egna)

 

Region/Psykiatrin/Rehabiliteringsenheten/Arbetsförmågeutredning:

 • WRI

 • WEISS

 • AWP

 • AWC

 • Komplement:

  • Cognistat

  • SAK

 

Region/Psykiatrin/Rehabiliteringsenheten/Rehabilitering:

 • ADL-taxanomin

 • COPM (för målsättning)

 • Min Mening (för målsättning)

 • ViB, Vardag i balans (inklusive SDO-OB, OVAL-9, POES tidsdagbok)

 • Intressechecklistan

 • KASAM

 • POES (tidsdagbok)

 • Kartläggning av aktivitet

 • GAP

 • PRPP

 • AMPS

 

Region/Psykiatrin/Neuropsykiatriska Teamet:

 • ADL-taxanomin

 • PRPP

 • Sensory Profile

Kontakt

Yvonne Londos
036-32 14 60
070 - 336 3389

 

 

Uppdaterad: 2018-05-18
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik