Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kliniska prövningar

Enligt överenskommelse mellan SKL och Läkemedelsindustriföreningen ska läkemedelskommittén inom berört område delges kännedom om pågående kliniska prövningar.

Använd i första hand avtalsblanketten för läkemedelsprövningar från Sveriges Kommuner och Landsting:

Kliniska prövningar, SKL (nytt fönster)

 

Rekvirering av läkemedel för klinisk prövning

För leverans av kliniskt prövningsmaterial till vårdenhet har landstinget avtal med Apoteket AB och Tamro. De levererar läkemedel för klinisk prövning direkt till vårdenheten. Avtalet är känt och godkänt av Läkemedelsverket.

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

 

Uppdaterad: 2017-04-28
Yvonne Pantzar, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion