Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Sepsis

En patient med sepsis är svårt sjuk och har hög mortalitet. Hur svårt sjuk patienten blir beror på bakomliggande grundsjukdomar, immunstatus, ålder, sjukdomsduration och virulens hos aktuellt agens. Det är av yttersta vikt att patienten identifieras tidigt och att snabb behandling ges. Septisk chock betraktas som en medicinsk katastrof.

 

Sepsis vårdprogram

Sepsisdefinitioner och diagnoskodning

Antibiotika vid sepsis

Lathund för bedömning av sepsis

Lathund ambulans och akutmottagning

Lathund slutenvård

Vårdadministratörer på akuten

Rutinbeskrivning Sepsislarm

Patientinformation

Fakta och råd om sepsis, 1177 Vårdguiden

Kontaktperson Qulturum

Maysae Quttineh

 

Medicinskkunnig ansvarig:

Jesper Svefors

Processgrupp:

Anna Fornarve
Emelie Jansson
Sofia Titus

Kliniskt kunskapsstöd:

Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016
Vårdrogram sepsis och septisk chock, infektionsläkarföreningen

Utbildning

Sepsis - Akut omhändertagande i vårdkedjan from Region Jönköpings län on Vimeo.

 

Uppdaterad: 2018-06-05
Maysae Quttineh, Mikrobiologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik