Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Referenser

  • Läkartidningen 2006;103(46)3613-6 Andersson C et al " Mobil intensivvårdsgrupp gav färre hjärtstopp och bättre arbetsmiljö"
  • J Trauma 2007 May;62(5):1223-7;discussion 1227-8 "Implementation of a rapid response team decreases cardiac arrest outside of the intensive care unit"
  • Crit Care Med 2007 Sep;35(9):2076-82 "The effect of a rapid response team on major clinical outcome measures in a community hospital"
  • Crit Care Med 2004 Apr;32(4):916-21 " Prospective controlled trial of effect of medical emergency team on postoperative morbidity and mortality rates"
  • Med J Aust 2003 Sep15;179(6):283-7 " A prospective before-and-after trial of a medical emergency team"

Dessutom finns det böcker skrivna inom området; bland annat:

  • "Medical emergency teams, Implementation and Outcome Measurement" editors M DeVita, K Hillman och R Bellomo.

Område 1

Utveckla akutteam/MIG-team/Vitala parametrar

Kontakt

Linda Myllymäki, anestesiolog
linda.myllymaki@rjl.se

Berit Axelsson, projektledare
berit.axelsson@rjl.se

Rolf Bardon, informationsfrågor
rolf.bardon@rjl.se

Uppdaterad: 2014-12-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion