Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Varför är det viktigt att följa åtgärderna?

Majoriteten av de patienter som drabbas av hjärtstopp inom sjukhuset dör. Endast 1-14procent överlever till att skrivas ut, ofta med en betydligt reducerad livskvalitet. Dessa siffror har varit konstanta under en längre tid.

Studier visar att patienter som drabbats av hjärtstopp, dessförinnan har uppvisat förändringar i vitala funktioner (till exempel andningsfrekvens, hjärtfrekvens). Förändringarna har kunnat iakttas upp till två dygn före hjärtstoppen.

Många av dessa hjärtstopp var inte direkt relaterade till hjärtsjukdom, utan orsakade av andra sjukdomstillstånd, såsom annan medicinsk sjukdom, kirurgisk sjukdom eller sepsis.

Kan förebygga hjärtstopp
Genom att identifiera och behandla riskpatienter, kan man förebygga hjärtstopp. På ett sjukhus i Australien, där man under många år har använt sig av ett system för detta, minskade antalet hjärtlarm med 65 procent. Antalet intensivvårdsdygn efter hjärtstopp minskade med 80 procent och den totala sjukhusmortaliteten med 26 procent.

Scoringsystem
Det finns scoringsystem för att tidigt hitta patienter som sviktar i vitala funktioner. Dessa används bland annat i Australien, USA och Europa. Systemet som Region i Jönköpings län använder, bygger på att kontrollera vitala funktioner enligt NEWS (se Beskrivning av åtgärderna).

 

Område 1:

Utveckla akut-team/MIG-team/Vitala parametrar

Uppdaterad: 2016-11-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion