Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Så gör vi inom Region Jönköpings län

I vårt arbete med att förebygga dödsfall vid hjärtinfarkt arbetar vi bland annat med

Fakta - kliniskt kunskapsstöd (åtkomst endast via regionens intranät), till exempel om hur vi arbetar med Akut kranskärlskirurgi

Område 2

Förebygg dödsfall vid hjärtinfarkt

Uppdaterad: 2014-12-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion