Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

A- och C-nummer

OBS. Detta är endast ett förtydligande gällande registrering av asylsökande, i övrigt gäller de grundläggande rutinerna för registrering av kontakter (för regionens medarbetare finns mer information om detta i Cosmics manualer).

A-nummer

  • Asylsökande som har ett LMA-kort eller Asylkvitto eller annan giltig ID-handling* ska precis som förut registreras med A-nummer.
  • OBS! Kontrollera alltid om patienten redan har ett A-nummer genom att skriva in födelsedatum och söka i Cosmic. Om A-nummer redan finns presenteras det i en lista – då används det befintliga A-numret.
  • Medlemskap: ”Medlem asyl”

C-nummer

En asylsökande som inte kan identifiera sig via giltig ID-handling* och som ännu inte registrerats hos Migrationsverket (det vill säga saknar LMA-kort/Asylkvitto), ska registreras med C-nummer.

  • C-nummer erhålls av IT-centrum (anknytning 141 41) eller via akutenheterna.
  • Patient med C-nummer ska alltid få en utskriven kopia av sin journal, för att vid nästa kontakt med vården kunna visa upp tidigare journalinformation. Om man inte har hunnit skriva journalanteckningen ska patientdata skrivas ut. Patienten kommer inte att vara sökbar i IT-stöden om inte journalhandlingen kan visas upp.
  • Medlemskap: OBS. ”Medlem asyl” ska även här användas för asylsökande som ännu inte registrerats hos Migrationsverket.

* giltig ID-handling i Region Jönköpings län = nationellt ID-kort, svenskt körkort, identitetskort utfärdat av bank eller postverk, EU- eller Internationellt pass, SIS-märkt identitetskort, tjänste- eller identitetskort utfärdat av AB ID-kort, nationellt pass enligt ICAO-standard utfärdat av polisen, LMA-kort eller asylkvitto från Migrationsverket.

Uppdaterad: 2016-01-05
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion