Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Primärvården - Mobila asylteam

​Vårdcentralen ansvarar för hälsoundersökningar och sjukvård som inte kan anstå, till asylsökande och flyktingar. Vid behov kan vårdcentralen kontakta Nässjö vårdcentrals och Bräcke Diakonis mobila asylteam om eventuellt samarbete. Fler vårdcentraler har mobila asylteam, men bara för sin egen verksamhet.

  • Bräcke Diakoni, Eva Öfwerman, 070-280 01 24,
  • Nässjö vårdcentral, Göran Runesson, 076-723 48 10,
Uppdaterad: 2016-01-05
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion