Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Smittskydd

Folkhälsomyndigheten har analyserat läget och bedömer att det för närvarande är låg risk för utbrott av infektionssjukdomar till befolkningen med anledning av att många flyktingar kommer till Sverige.
Migranter, Region Jönköpings län (Smittskydd, Region Plus, nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-11-28
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion