Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kontaktpersoner för vård av tillståndslösa patienter

Cosmicrutiner
Britt Karlsson
Folkhälsa och sjukvård
tel. 036- 32 41 94

Regelverk asyl
Yvonne Stolt
Folkhälsa och sjukvård
tel 036-32 42 06

Informationssäkerhet /personuppgiftsombud
Jan Albinsson
tel 036-32 42 79 mob 070-352 42 79

Sekretess
Jeanette Byskén Henriksson
Patientnämnd
Folkhälsa och sjukvård
tel. 036- 32 42 35

Remissrutiner i cosmic
Irene Ejdehag
Folkhälsa och sjukvård
070-381 51 65

Läkemedel
Caroline Wiklund
Folkhälsa och sjukvård
tel 036-32 41 79

Patientavgiter
Yvonne Stolt
Folkhälsa och Sjukvård
tel 036- 32 42 06

Uppdaterad: 2017-04-19
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion