Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Asylsköterskor

Asylsjuksköterskorna tillhör ursprungligen ett mobilt asylteam från Nässjö och Wetterhälsans vårdcentral. De har stor erfarenhet av att utföra hälsoundersökningar och hälsosamtal på vårdcentraler och asylboenden.

Under hösten 2016 projektanställdes asylsjuksköterskor och en kurator med uppdrag att sprida information och utbildnings-insatser för att stärka och främja en positiv hälsoutveckling hos de personer som är asylsökande och nyanlända i länet. Tillsammans med hälsokommunikatörer genomför asyl-sjuksköterskorna Hälsoskolor på asylboenden, HVB hem, skolor och studieförbund.

Hälsokolans syfte är att möta asylsökande och nyanländas behov av information och utbildning om hur det svenska sjukvårds-systemet fungerar. I olika språkgrupper berättar sjuksköter-skorna om egenvård, stress, oro, sömn, återhämtning, levnads-vanor samt om hur man söker vård i Sverige. Det finns alltid med en tolk på respektive språk och det är även möjligt att få ett enskilt samtal.

För att få arbetet att fungera har sjuksköterskorna ett samarbete med ledning och personal på samtliga boenden.

Sjuksköterskorna informerar även om Hälsoskolan för personal inom kommunen och Regionen för att göra fler uppmärksamma om allt arbete.   

 

 

Kontakt

Anette Jonsson 
0730-849 701

Lina Lindahl
0725-460 672

 

Uppdaterad: 2017-03-22
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion