Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hälsoskola

Ett hälsofrämjande program med standardiserat och anpassat material för vuxna och unga. Innehållet i Hälsoskolans träffar är baserat på material från 1177 Vårdguiden, egenvård och rådgivningsstöd, utbildningsmaterial från SKL samt medicinsk fakta. Materialet har visat på bra resultat i bland annat Kronoberg.  

Hälsoskolan omfattar 4-5 träffar med ca 10-12 deltagare i varje språkgrupp. Varje träff varar i cirka två timmar med möjlighet för enskilda stödsamtal efteråt med både sjuksköterskor och kurator.

Träffarna omfattar allmän information om hur svensk hälso – sjukvård fungerar, egenvård och rådgivning om till exempel feber, förkylning, magont, huvudvärk, sårvård, vintekräksjuka, sömn, oro och stress .

Utbildningstillfällen och innehållet behovs anpassas då grupperna man träffar kan ha olika önskemål och behov. Vid behov bjuder teamet in personal som utbildar inom tandvård och sex och samlevnad.

Hälsoskolan har under perioden november 2016 till januari 2017 genomfört utbildningstillfällen med omkring 300 deltagare, ett arbete som fortsätter under hela 2017.

Vill du veta mer om Hälsoskolan?

Tag gärna kontakt med Margareta Strindhall, samordnare eller sjuksköterskorna Anette Jonsson och Lina Lindahl för mer information om ni önskar att genomföra Hälsoskolans koncept eller delar av det.   

Kontakt

Margareta Strindhall
Samordnare
0705-929 268

Anette Jonsson
Sjuksköterska
0730-849 701 
anette.jonsson@rjl.se

Lina Lindahl
Sjuksköterska
0725-460 672
lina.lindahl@rjl.se

Uppdaterad: 2017-03-22
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion