Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hälso- och sjukvård till asylsökande barn

För asylsökande barn gäller samma regler som för barn som är folkbokförda i Sverige.

Region Jönköpings län har avgiftsfri hälso- och sjukvård för barn. Barntandvård är också avgiftsfri för barn och ungdomar till och med 19 år. För asylsökande barn är tandvården avgiftsfri till och med 17 år.

Undantagna är utländska medborgare (till exempel turister), planerad vård för utlandssvenskar samt vaccinationer som tas inför en utlandsresa.

Hälsoundersökning av barn och ungdom från andra länder

Barn ska erbjudas en hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomst. Dock kan hälsoundersökning inte avkrävas som villkor för att bli inskriven vid förskola eller skola. Barn som är 5 år och yngre ska hänvisas till barnmottagning och barn som är 6 år och äldre till vårdcentral.

Syfte med hälsoundersökning

  • Att bedöma om allvarlig ohälsa finns och söka tillgodose individens eventuella behov av omedelbar vård.
  • Hindra spridning av allmänfarliga sjukdomar, genomgång av vaccinationsstatus.
  • Information till familjen om hur svensk barnhälsovård, sjukvård och tandvård fungerar.
  • Underlätta fortsatt kontakt med barnhälsovård, skolhälsovård och folktandvård.

Behovet och omfattningen av hälsoundersökning varierar beroende på vilket land barnet kommer ifrån. Barn från Skandinavien, Centraleuropa, USA, Canada, Australien och Nya Zeeland behöver normalt ingen hälsoundersökning.

Följande barn har rätt till kostnadsfri hälsoundersökning inom Landstinget:

  • Flyktingbarn/asylsökande med eller utan förälder
  • Anknytningsbarn som kommer till förälder som redan finns i Sverige.
  • Barn som immigrerar till Sverige med en eller två föräldrar.
  • Adoptivbarn.
  • Barn och ungdomar från östra och sydöstra Europa.

Ersättning för hälsoundersökning kan ansökas hos migrationsverket för de två första punkterna om inte undersökning tidigare är utförd.

Uppdaterad: 2016-10-28
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion