Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hälso- och sjukvård till tillståndslösa personer

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen har alla rätt till akut vård och omedelbar vård oavsett status, etnicitet eller kön. Ekonomi får heller aldrig vara ett hinder vid akut eller omedelbar nödvändig vård.

Gömda och papperslösa vuxna har rätt till akut sjuk- och tandvård och vård som inte kan anstå på samma sätt som asylsökande.

Barns rätt regleras i Lagen om Hälso- och sjukvård till asylsökande (2008:344) och enligt Barnkonventionen, artikel 24. Barn har rätt till all hälso- och sjukvård (<20 år) och tandvård (>18 år) som Region Jönköpings läns egna länsinvånare, inklusive barnhälsovård vid BVC. Detta gäller även asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare s k ensamkommande barn. Barn har rätt till en inledande hälsoundersökning som för asylsökande.

Region Jönköpings län rekommenderar att även vuxna erbjuds en hälsoundersökning. Vid misstanke om allmänfarlig sjukdom är den enskilde skyldig att låta undersöka sig enligt Smittskyddslagen kap. 2 2§.

Patientavgift

Patientavgiften för vuxna gömda och papperslösa patienter är samma som för asylsökande vuxna.

Gömda och papperslösa barn har fri hälso- och sjukvård (<20 år) och tandvård (>18 år) på samma sätt som barn som är skrivna i Jönköpings län.

Mer information

Uppdaterad: 2016-10-28
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion