Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hälso- och sjukvård till personer med uppehållstillstånd

För personer med uppehållstillstånd och som är folkbokförda i Sverige gäller samma regler som för andra svenskar.

Flyktingar (kvotflykting och personer med uppehållstillsånd pga familjeanknytning) som redan vid ankomsten till Sverige har fått sitt uppehållstillstånd erbjuds ett kostnadsfritt inledande hälsosamtal/undersökning i primärvården. Denna kostnad återsöks av Region Jönköpings län hos Migrationsverket.

För flyktingar som fått uppehållstillstånd gäller LMA-kortet så länge de är inskrivna hos Migrationsverket.

Hälso- och sjukvård till kvotflyktingar

En utlänning som Migrationsverket i samarbete med FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) beslutat ska få komma till Sverige har fullständigt personnummer och erhåller vård som övriga bosatta i länet.

Region Jönköpings län fakturerar Migrationsverket för ersättning av en hälsoundersökning.

Anknytning med tillstånd att stanna i Sverige

Har fått tillstånd att stanna i Sverige på grund av familjeanknytning omfattas av rätt till introduktionsersättning.

Har fullständigt personnummer.

Ersättning från Migrationsverket för en hälsoundersökning som gjorts inom 12 månader från ankomsten till Sverige.

Vård som övriga bosatta i länet.

Blankett för hälsoundersökning, Jönköpings kommun

Kvotflyktingar och personer med familjeanknytning har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning inom en tolvmånadersperiod efter ankomst till Sverige.

För att tid och resurser används så korrekt som möjligt har på önskemål från vårdcentralerna en blankett tagits fram av invandrar - och flyktingsektionen i Jönköpings kommun.
Se under Mer information.

Handläggaren på kommunens flyktingsektionen ansvarar för att berörda personer informeras om denna rättighet samt att uppgifterna i blanketten är korrekt ifyllda. Patienten har med sig blanketten vid tidsbokning på vårdcentralen. För närvarande är det bara Jönköpings kommun som tillämpar denna rutin som trädde i kraft januari 2009.

Motsvarande system finns och fungerar redan när det gäller asylsökande i hela länet. Det är då Migrationsverkets handläggare som ansvarar för information och personuppgifter.

Uppdaterad: 2015-11-26
Therése Eklöv, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion