Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

SIFVERT - statlig ersättning för hälso- och sjukvård för nyanlända

Vid kostnader för hälso- och sjukvård som under en 12-månadersperiod överstiger 60.000 kronor ersätts landstinget under vissa betingelser från staten (förordning SFS 2010:1122). Efter det att uppehållstillstånd har beviljats och personen folkbokförts gäller samma regler som för övriga i Sverige sjukförsäkrade.

Region Jönköpings län återsöker på ett systematiskt sätt kostnader för varaktig vård av nyanlända (förordning SFS 2010:1122).

Ersättning gäller följande personer:

  • Kvotflyktingar - utlänningar som överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut.
  • Varit asylsökande - utlänning som tagits emot i en kommun efter att ha varit registrerade hos Migrationsverket.
  • Anknytning - utlänning som fått uppehålls- och arbetstillstånd (UAT) på grund av anknytning till utlänning enligt ovan och som ansökt om UAT inom två år från att anknytningspersonen togs emot i kommunen.

Kostnaderna måste under en 12-månadersperiod överstiga 60 000 kronor. Läkarutlåtande ska alltid bifogas första ansökan.

Kontakta landstingets "SIFVERT"- handläggare:
Om patient vid de första sjukvårdsbesöken förväntas uppfylla kriterierna (se nedan) ska kontakt tas med berörd handläggare så att kostnaderna kan bevakas fortlöpande.

Regler enligt Migrationsverkets ansökningsförfarande för ansökan om ersättning av varaktigt vårdbehov;

  • Flyktingen får ej ha varit folkbokförd i mer än tre år när ansökan görs.
  • Diagnos- / funktionshinder eller symtom finns / fanns när flyktingen blev folkbokförd i Sverige.
  • Det kan förmodas att behandling / medicinering / kontroller behövs under minst tre år eller då diagnosen är så allvarlig att patienten ej förmodas överleva tre år.

OBS! Sekretessen följer patientärendet, patienten behöver ej informeras.

SIFVERT-handläggare

Emma Fallgren
010-243 86 91 (må-ons fm, fre fm)
010-243 88 07 (tors fm)
Ansvarsområden: Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo

Anita Lundahl
010-242 11 90
Ansvarsområden: Habo, Jönköping och Mullsjö - samt alla barn i hela länet (upp till 20 år)

 

Mer information

Länk till de rapporter och blanketter som används för Sifvert
Rapportblankett, fakturaunderlag samt information om läkarintyg (intranätet, begränsad behörighet, nytt fönster)

Migrationsverket informationssida om ersättningar för personer med uppehållstillstånd, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-01-22
Yvonne Stolt, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion