Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Läkemedelsgranskning – så gör de på Ögon/öronavdelningen

Maria Elfström framför resultattavla för Säker vård

Maria Elfström med resultattavlor för Säker vård - alla gånger på Ögon/öronklinikernas vårdavdelning.

- Jag brinner för att jobba med detta, att granska och mäta och se hur resultaten utvecklas så att det blir säkrare för patienterna, säger Maria Elfström, sjuksköterska på Ögon/öronavdelningen på Länssjukhuset Ryhov.


Kanske skulle man kunna säga att det var tack vare att Maria Elfström blev skadad i knäet 2008 som granskningen av läkemedel kom igång på avdelningen. Maria opererades, var sjukskriven en tid och fick sedan börja arbetsträna för att komma tillbaka i arbete.

- Då föll det sig så väl att satsningen på Säker vård drog igång just då och jag fick ta hand om detta. Vi gick igenom de 14 områdena för att se vilka områden vi skulle börja med, berättar Maria.

Sedan tidigare hade man utifrån SKL:s mall för journalgranskning, granskat tio journaler en gång i halvåret. Och nu, i november 2008, såg Maria och de andra att det fanns ett behov att börja arbeta mer aktivt med område 3, Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar.
- Jag fick okej från mina chefer och började med tio journaler enligt SKL:s mall. Jag skulle granska tio journaler i månaden i ett halvår till att börja med.

Bättre men...

Nu kunde Maria presentera resultat och det blev bättre, men inte helt bra.
- Vi bestämde att jag skulle fortsätta granska en gång i månaden tills det blir bra och vi inte hade behov av mätningen längre.

Vissa saker blev bättre:
- Med mätningarna kunde vi visa att flera saker blev bättre. Vi nådde till exempel 100 procent när det gällde att upprätta en läkemedelslista för nya patienter inom det första dygnet.
Men å andra sidan lyckades aldrig med att alla tio journaler blev helt godkända. Som mest bara två i samma månad, säger Maria.

Dessa första mätresultat ledde till två saker:
• En ny annorlunda mall för resultatredovisning och uppföljning togs fram
• Checklistan för område 3 används till alla örons akutinläggningar. Checklistan har omarbetats för att den ska bli tydligare.

Spred budskapet vidare

Vid denna tid deltog Maria tillsammans med sjuksköterska Mariana Ahlberg i studiecirkeln Säker vård – alla gånger och valde att arbeta med område 3. Efter cirkeln förmedlade Maria och Mariana budskapet hur viktigt det är att fylla i checklistan för alla akutinläggningar på avdelningen. Hon började mäta detta och redovisa resultatet på resultattavlor i korridoren.

Fick chans förklara

När man såg svart på vitt att alla inte fyllde i checklistorna fick man anledning att diskutera varför. Det visade sig då att läkarna tolkade en del punkter olika  t ex ”källa”.
- Det var egentligen inte krångligare än att skriva vem de fått uppgiften ifrån om de mediciner patienten tog när de kom in på avdelningen.

Resultaten sprids

Resultatet från sina granskningar rapporterar Maria vidare till klinikchefen, som visar dem på läkarträffarna. Hon själv eller vårdenhetschef rapporterar på arbetsplatsträffar. Hon för också in resultaten på tabeller som sätts upp på de resultattavlor i korridorerna på avdelningen.

- Där kan alla ta del av resultaten och följa dem över tid.

Maria visar och förklarar vad resultaten står för. Ibland måste hon förklara varför en viss journal inte godkänns för att ingå i granskningen. Det kan vara någon uppgift som saknas.
Alla är positiva till förändringar som leder till något bättre.

- För att lyckas bra med detta måste man ha en ledning som stöttar detta och det har vi här.

En av resukltattavlorna.Natt och dag

Maria arbetar egentligen natt, men hon har numera en dag i månaden för Säker vård-arbetet.

Det är ett ganska omfattande arbete. För att kunna granska tio journaler måste hon beställa upp 25 – 30 eftersom inte alla kan användas eftersom de inte uppfyller vissa kriterier, t ex att det måste ha skett en förändring i medicineringen under vårdtiden på avdelningen.

Säkrare för patienten

Maria granskar daganteckningar och vårddygn. Allt arbete med detta ska göra att det blir säkrare för patienterna.

- Vi vill få till att det blir bra för alla patienter och att det ska märkas när vi jobbar kliniskt. Man ska kunna tänka ”Ja, det här är en perfekt lista som jag kan lita på”.
 
Att alla läkemedelsförändringar är dokumenterade i löpande text och i epikrisen är viktigt också för nästa steg i vårdkedjan. Och det är de, i alla fall senast till 80 procent.

Maria arbetar också med område 5 och 8. Personalen på avdelningen registrerar alla  operationer i Moa och Maria följer upp och rapporterar de som registrerats. 

 

 

Område 3

Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar

 

Uppdaterad: 2010-10-13
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion