Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Referenser område 3,

Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar

 

 1. Joint Commission Resources, Medication Reconciliation Handbook, 2006.
 2. Institute for Healthcare Improvement 2007. Reconcile Medications at All Transition Points. http://www.ihi.org/IHI/Topics/PatientSafety/MedicationSystems/Changes/Reconcile%20Medications%20at%20All%20Transition%20Points [Verifierad 2007-08-20]
 3. Apoteket Farmaci: om e-dos:  http://www.apoteketfarmaci.se/BestallOchForskriv/Tool.aspx?ID=2 http://www.apoteket.se/rd/d/5377
 4. På Apotekets webbplats finns att läsa om läkemedelsfel även i Årsredovisning 2007: sid 32 och 34: http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Documents/Om%20Apoteket/Finansiell%20Info/arsredovisning-2007.pdf
 5. Apoteket Farmaci: Halvera fel i vårdens läkemedlsövergångar: http://www.apoteketfarmaci.se/Page.aspx?ID=22
 6. Se Indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres läkemedelsterapi - http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-110-20
 7. J . Lazarou, Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients: a meta-analysis of prospective studies. JAMA 199 8;279(15): 200-12 05
 8. T.R. Einarson. Drug-related hospital admissions. Ann Pharmacontherapy 1993 :27;832 -40,
 9. P. Patel, PJ. Zed. Drug-related visits to the emergency department: how big is the problem? Pharamcotherapy 2002:22 :91 -93,
 10. T. Mjorndal et al. Adverse drug reactions as a cause for admissions to a department of internal medicine. Parmacoepidemiology Drug Saf 2002:11; 65-72
 11. J Lazarou. Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients: a meta-analysis of prospective studies. JAMA 199 8;279(15): 200-12 05,
 12. HJM. Beijer, CJ. de Blaey. Hospitalisations caused by adverse drug reactions (ADR): a metaanalysis of observational studies. Pharmacy World & Science 2002;24(2): 46-54
 13. HJM Beijer., CJ de Blaey. Hospitalisations caused by adverse drug reactions (ADR): a metaanalysis of observational studies. Pharmacy World & Science 2002;24(2): 46-54
 14. Mindre sjukdom och bättre hälsa genom ökad följsamhet till läk.emedelsordinationerna. Rapport från Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning (ABLA II).
 15. R.L. Howard et al. Investigation into the reasons for preventable drug related admissions to a medical admissions unit: observational study. Qual Saf Health Care 2003:12; 280-5
 16. Institute for Healthcare Improvement 2007. Reconcile Medications at All Transition Points.  http://www.ihi.org/IHI/Topics/PatientSafety/MedicationSystems/Changes/Reconcile%20Medications%20at%20All%20Transition%20Points [Verifierad 2007-08-20]
 17. P. Midlöv, A. Bergkvist, Å Bondesson., T Eriksson., and P Höglund. Medication errors when transferrring elderly patients between primary health care and hospital care. Pharm Sci World 27(2): 116 -12 0 (2005).
 18. M Meigård. Sjukhusapoteket Helsingborg, personlig kontakt 2006-03-07
 19. T. Eriksson, Å. Bondesson, A. Bergkvist, P. Midlöv, P. Löfdahl, P. Höglund. Närsjukvårdsmodell för bättre läkemedelsanvändning, Sjukhusfarmaci 1; 2006b: 59-61 .
 20. E. Johansson. Strukturerad kartläggning av läkemedelsrelaterade problem hos hjärtsviktspatienter utifrån olika perspektiv och angreppsätt. Göteborgs universitet 2004.
 21. KM. Gleason, JM. Groszek, C. Sullivan, D. Rooney, C. Barnard, GA. Noskin, Reconciliation of discrepancies in medication histories and admission orders of newly hospitalized patients. Am J Health Syst Pharm 2004;61 (16 ):16 89-95,
 22. HS. Lau, C. Florax, AJ. Porsius, A. De Boer. The completeness of medication histories in hospital medical records of patients admitted to general internal medicine wards. Br J Clin Pharmacol 2000;49(6):597-603,
 23. R. Myhr, A. Kimsas. Feilmedisinering ved skifte av behandlingsningsnivå. Tidskrift for Den norske laegeforening 119 (8): 1087-91 (1999 ),
 24. P Midlöv, A. Bergkvist, Å. Bondesson, T. Eriksson, and P. Höglund. Medication errors when transferrring elderly patients between primary health care and hospital care. Pharm Sci World 27(2): 116 -12 0 (2005).
 25. RA. Cochrane, AR. Mandal, M. Ledger, R. Scott,. Walker. Changes in drug treatment after discharge from hospital in geriatric patients. BMJ. 1992 Sep 19 ;305(6855):69 4-6,
 26. R Stuffken, TC Egberts. Discontinuities in drug use upon hospital discharge. Pharm World Sci. 2004 Oct;26 (5):26 8-70.
 27. S Wilson, W Ruscoe, M Chapman, R. J Miller General practitioner-hospital communications: a review of discharge summaries. Qual Clin Pract. 2001 Dec;21 (4):104-8.
 28. A. Mant, WC. Rotem, L. Kehoe, KI. Kaye. Compliance with guidelines for continuity of care in therapeutics from hospital to community. Med J Aust. 2001 Mar 19 ;174(6):277-80.
 29. A. Mant, L. Kehoe, NL. Cockayne, KI. Kaye, WC. Rotem A quality use of medicines program for continuity of care in therapeutics from hospital to community.. Med J Aust. 2002 Jul 1;177(1):32 -4.
 30. W. Himmel, M. Tabache, MM. Kochen .What happens to long-term medication when general practice patients are referred to hospital? Eur J Clin Pharmacol. 1996 ;50(4):253-7,
 31. EI. Williams, F. Fitton. General practitioner response to elderly patients discharged from hospital. BMJ. 199 0 Jan 20;300(6718):159-61 , JM.
 32. Paterson, RL. Allega .Improving communication between hospital and community physicians. Feasibility study of a handwritten, faxed hospital discharge summary. Discharge Summary Study Group. Can Fam Physician. 1999 Dec;45:2893 -9,
 33. S Wilson, W. Ruscoe, M. Chapman, R. J. Miller General practitioner-hospital communications: a review of discharge summaries. Qual Clin Pract. 2001 Dec;21 (4):104-8
 34. AJ. Forster, HJ. Murff, JF. Peterson, TK. Gandhi, DW. Bates. The incidence and severity of adverse events affecting patients after discharge from the hospital. Ann Intern Med. 2003 Feb 4;13 8(3):161 -7,
 35. K. Boockvar, E. Fishman, CK. Kyriacou, A. Monias, S. Gavi, T Cortes. Adverse events due to discontinuations in drug use and dose changes in patients transferred between acute and long-term care facilities. Arch Intern Med. 2004 Mar 8;16 4(5):545-50,
 36. EI Paulino, ML. Bouvy, MA. Gastelurrutia, M. Guerreiro, H. Buurma. Drug related problems identified by European community pharmacists in patients discharged from hospital. ESCP-SIR Rejkjavik Community Pharmacy Research Group. Pharm World Sci. 2004 Dec;26 (6):353-60 20.
 37. EI. Williams, F. Fitton. Factors affecting early unplanned readmission of elderly patients to hospital.BMJ 19 88 Sep 24;29 7(66 51):784-7 21.
 38. P. Midlöv, A. Bergkvist, Å. Bondesson, T. Eriksson, and P. Höglund. Medication errors when transferrring elderly patients between primary health care and hospital care. Pharm Sci World 27(2): 116 -12 0 (2005).
 39. P. Midlov, L. Holmdahl, T. Eriksson, A. Bergkvist, B. Ljungberg, H. Widner, C. Nerbrand, P. Hoglund. Medication report reduces number of medication errors when elderly patients are discharged from hospital. Pharm World Sci. 2007 Jul 28; [Epub].
Uppdaterad: 2017-02-01
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion