Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Så gör vi inom Region Jönköpings län

I vårt arbete med att förebygg infektioner vid venösa infarter arbetar vi bland annat med flera saker som det återges i denna artikel:

Ett reportage från möte med länsgemensamma CVK-gruppen, med mera

Område 4

Infektioner venösa infarter

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion