Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

6. Lunginflamation vid respiratorvårdFörebygga komplikationer vid respiratorbehandling -

innefattar lunginflammation vid respiratorvård

(Ventilatorassocierad pneumoni, VAP)


Respiratorbehandling är en ofta livräddande behandlingsform som i de flesta fallen förutsätter vård på intensivvårdsavdelning. Som de flesta behandlingar innebär respiratorbehandling risk för komplikationer, bland annat sekundära luftvägsinfektioner, direkta lungskador som kan försämra lungfunktionen och påverkan på kroppens övriga organ.

Risken för dessa komplikationer kan sannolikt minskas om man aktivt och systematiskt vidtar ett antal förebyggande åtgärder. Denna arbetsgrupp skall arbeta med att ta fram och implementera länsgemensamma riktlinjer och arbetssätt, i syftet att minska risken för dessa komplikationer.

Vården av en respiratorvårdad patient kräver en multiprofessionell samverkan, som skall fungera dygnet runt. Denna arbetsgrupps personella sammansättning skall återspegla detta. Dessutom förutsätter arbetet kring svårt sjuka och skadade patienter – som respiratorbehandlade patienter ofta är - ett vårdkedjeperspektiv. Bland annat innebär den första tiden efter respiratorbehandlingens avslut en förhöjd risk för respiratorisk försämring. Gruppen kommer därför även att arbeta med frågor kring förebyggande andningsvård första tiden efter intensivvård.

Obligatoriska åtgärder

 

Checklista:

Vård i respirator (word)

Uppföljning

Uppföljning av följsamhet av riktlinjerna "Rätt klädd och rena kläder"

Fördjupning

Varför är det viktigt att följa åtgärderna?

Referenser

 

Påverkananalys område 6:

 

Figur som visar påverkansfaktorer för att nå målet.

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Fredrik Hammarskjöld, överläkare

Kontaktperson Qulturum

Medicinskt sakkunniga

Peter Nordlund, överläkare

Fredrik Hammarskjöld, överläkare

Magnus Persson, överläkare

 

Mål

Resultatmål på verksamhetsnivå

100 procent följsamhet till rekommenderade åtgärder i definierade delar av processen

Mätningar

 

Aktiviteter

Aktiviteter och utbildningar

Presentationer

 

 Så gör vi i Jönköpings län

 

Uppdaterad: 2018-01-08
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion