Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

7 Skador vid användning av farliga läkemedelSkador vid användning av högriskläkemedel

 

 

 

 

Obligatoriska åtgärder

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län har övergripande ansvar för område 7.

I arbetet med att förebygga skador vid användning av högriskläkemedel (potentiellt farliga läkemedel) har Läkemedelskommittén tagit fram en lista över olika typ av högriskläkemedel och riktlinjer för arbetet.
Läs mer om arbetet på Läkemedelskommittén hemsida kring Förebygga skada vid användning av högriskläkemedel.

Uppföljning

Läkemedelskommitténs uppföljning kring patientsäkerhet (nytt fönster)

Fördjupning

Påverkananalys - område 7:

Figur som visar påverkansfaktorer för att nå målet.

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Malin Holmqvist
klinisk apotekare

Mårten Lindström
läkemedelskommitténs ordförande

Kontaktperson Qulturum

Mål

100 procent följsamhet till rekommenderade åtgärder.

Målet är att reducera skador orsakade av högriskläkemedel med 50 procent.

Mätningar

Läkemedelskommitténs uppföljning kring patientsäkerhet

Aktiviteter

Aktiviteter och utbildningar

Läkemedelskommitténs utbildningar

 

 

Uppdaterad: 2019-12-23
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion