Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Kontaktperson Qulturum

Medicinskt sakkunniga

Manne Andersson
manne.andersson@rjl.se

Karin Pansell Fawsett

Ida Höglund

Arbetsgrupp

Jönköping
Pär Lindblom

Nela Illkova  

Eksjö
Ingrid Nilsson

Värnamo
Heidi Fridholt

Ann-Helene Trofast

Mål

100 procent följsamhet till utförande av WHOs checklista

Mätningar

 Andel operationer där samtliga delar i WHOs checklista genomförts

 

Uppdaterad: 2018-09-28
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion