Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Så gör vi i Region Jönköpings län

I vårt arbete med kirurgiska komplikationer arbetar vi bland annat med

en ny checklista inför operation, som tagits fram av verksamhetschef Axel Ros; kirurgiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

WHO - kirurgisk checklista

Läs mer om WHO´s checklista på Landstingens ömsesidiga försäkringsbolags webbsida

Område 8

Förebygg kirurgiska komplikationer

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion