Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Obligatoriska åtgärder före och under operation

Område 8 innehåller åtgärder från den nationella satsningen för patientsäkerhet,  IHI´s "Protecting 5 million lives from harm" och WHO:s kirurgiska checklista.

 

Före operation

 • Patient har fått skriftlig instruktion om preoperativ dusch.
 • Patienten har duschat
 • Patienten har fått duschhjälp
 • Patienten har fått helkroppstvätt före operation
 • Patient har utfört dubbeldusch med Klorhexidintvål två  gånger före operation
 • Patient är ID-kontrollerad
 • Premedicinering är given enligt ordination
 • Patient är fastande
 • Ordinerade prover är tagna

 
På operationssal - förberedelse
 

 • Patienten är ID-kontrollerad
 • Patienten är informerad om ingreppet
 • Sidomarkering är utförd enligt PM
 • Anestesi checklista inkl pulsoximeter kontrollerad
 • Patienten har någon allergi
 • Patienten har någon trombos/blödningsanamnes
 • Handläggning för luftväg och eventuell aspiration är planerad
 • Infarter och vätskebehov är förberedda utifrån planerat ingrepp
 • Risk finns för hypotermi och åtgärder är vidtagna
   

På operationssal - time out
 

 • Operatör har bekräftat patient-ID och planerad operation
 • Operatör har informerat om eventuella operationssvårigheter, operationstid och eventuell blodförlust
 • Operationssköterska har rapporterat att operationsförberedelser är klara och medicinsk teknisk utrustning kontrollerad
 • Håravkortning har utförts genom klippning (inte rakning)
 • Huden omkring operationsområdet har desinfekterats med Klorhexidinsprit omedelbart före operation
 • Narkospersonalen har informerat om eventuella narkosrelaterade problem
 • Antibiotikaprofylax är given inom 60 min före operation
 • Trombosprofylax är given
 • Nödvändig röntgenundersökning/bildmaterial finns
 • Patient är optimalt upplagd för planerat ingrepp
 • Preoperativa labprover, blodgruppering och bastest är tagna och kontrollerade
   

På operationssal - avslutning
 

 • Operatör har rapporterat vilka/vilken operation som utförts(+ operationskod)
 • Operatörens och narkospersonalens postoperativa ordinationer är dokumenterade på journalen
 • Eventuellt preparat är märkt och ID-kontrollerat
 • Operationssköterska har rapporterat att dukar och instrument stämmer
 • Eventuella narkosrelaterade problem under operation är rapporterade
 • Problem med utrustningen som behöver uppmärksammas
   

Område 8

Förebygga kirurgiska komplikationer

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion