Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

9 Vårdprevention - fall, trycksår, undernäringVårdprevention

- fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen

 

 

 

 

 

 

Den vårdpreventiva processen

Vårdpreventiva processen

Riktlinje

Riktlinje vårdprevention (pdf)


- innehåller avsnitt om den vårdpreventiva processen: riskbedömning, vårdpreventiva åtgärder, händelser, uppföljning och överrapportering.

Registrering av uppkomna fall och trycksår ska göras i Senior alert för personer 65 år och äldre som berörs av vårdprevention. PM händelseregistrering

 


Nyheter

Ett bildspel om vårdprevention finns nu för alla att använda för introduktion av nyanställda, på arbetsplatsträffar eller där ni vill samtala om vårdprevention.

Bildspel vårdprevention (PDF, nytt fönster)

 


För att göra skillnad...

För att vårdprevention ska göra skillnad för patienten behöver vårdenheterna arbeta med:

 • Den vårdpreventiva processen och dokumentation
 • Kvalitetsregistret Senior alert som hjälpmedel för att kunna följa det man gör
 • Reflektion över sina resultat för att få ytterligare effekt i vårdpreventionsarbetet
 • Förbättringar inom de områden där man upptäcker att det finns behov

 

Vi vill att våra patienter ska säga...

 • Vi tillsammans vet om jag har några risker för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen.Patient och medarbetare
 • Vi tillsammans gör förebyggande åtgärder för att jag ska må bra.
 • Vi tillsammans följer upp åtgärderna och vi vet att de gör skillnad.
 • Ni lyssnar på mina behov och jag känner att det gör skillnad.

Vi vill åstadkomma...

 • ett systematiskt och strukturerat preventivt arbete för att undvika vårdskador
 • att vi kan garantera att alla patienter får rätt förebyggande åtgärdervarje gång
 • att medarbetarna reflekterar över sina resultat
 • att verksamheterna arbetar med ständiga förbättringar

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Jönköping: Anette Abrahamsson
anette.abrahamsson@rjl.se

Värnamo: Dzenata Brandic

Höglandet: Annika Fransson

Fördjupning per område. Expertgrupper.

Mål och resultat

Mål och resultat vårdprevention 
(uppdateras kvartalsvis)

Stödmaterial för dialog om patientsäkerhet

I materialet Din säkerhet på sjukhus, finns goda råd och tips om vad som är allra viktigast att tänka på för att sjukhusvistelsen ska bli så säker som möjligt. 

Utbildningar och aktiviteter

Vårdpreventionsstjärnor

2015 års Vårdpreventionsstjärna och tidigare års.

Bra länkar

Senior alert - webbsida för kvalitetsregistret för vård och omsorg

Styrgrupp vårdprevention

Styrgrupp vårdprevention

Vårdprevention arbetsmaterial (inloggning krävs)

Arbetsmaterial

Medkänslan ger tvärtom positiv energi på hjärnnivå.

Du får på samma gång som du ger.

 

Uppdaterad: 2018-09-04
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion