Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Vårdprevention - undernäring

Riktlinjer

(text se Senior alerts webbsida)

Varför är detta viktigt?

(text se Senior alerts webbsida)

Vad är undernäring?

(text se Senior alerts webbsida)

Fördjupning av riktlinjen - undernäring

Fördjupning

Varför är det viktigt att följa åtgärderna?

Referenser

 

Vårdprevention - undernäring

Det är viktigt att upptäcka risk för undernäring i början av vistelsen på sjukhus, äldreboenden eller vid vårdkontakt i hemmet för att på ett tidigt stadium kunna behandla och undvika att förvärra tillståndet.

Riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar - se Senior alerts webbsida

 

Kontakt

för vårdprevention

Höglandet: Annika Fransson,

Ryhov: Anette Abrahamsson, anette.abrahamsson@rjl.se

Värnamo: Dzenata Brandic


Arbetsgrupp

Amanda Nilsson, dietist Länssjukhuset Ryhov (RIU)

Sofia Darhed, dietist Värnamo sjukhus

Matilda Byström dietist Höglandssjukhuset Eksjö
 

Uppdaterad: 2019-09-17
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion