Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Den vårdpreventiva processen

SIDAN ÄR UNDER OMARBETNING

 

Kvalitetsregister Senior alert

För att följa Landstingets arbete med vårdprevention använder Landstinget i Jönköpings län kvalitetsregister Senior alert.
Senior alert (nytt fönster)

 

Har du glömt ditt lösenord?

Det är koordinatorn/ IT-kontaktpersonen på din enhet som kan hjälpa dig att få ett nytt lösenord.
  

Manualer och handledningar

 

Riskbedömningar, vägledningar, bakomliggande orsaker.                                                   

  • Blanketter och vägledningar finns samlat på Senior alert hemsida:www.senioralert.se  

På denna länk  finns samlat de blanketter som används i den förebyggande processen. Vägledningarna ger stöd i vad respektive fråga/område står för i riskbedömningen.

Bakomliggande orsaker bör analyseras i planeringen av förebyggande åtgärder. Det är inte obligatoriskt, men rekommenderas för att hitta rätt orsaker till eventuella risker och att åtgärderna därmed blir relevanta. 

Manual för registrering och ta ut rapport ur kvalitetsregistret Senior alert  

 

Manual för att lägga upp nya användare samt byta lösenord  samtss

 

Patientinformation

 

Värdeberäkning

En ekonomisk beräkning har gjorts över kostnaden för att genomföra vårdpreventionen i sluten vård och kostnader för att behandla när skada uppstått.

 

Referenser

Fall

Nutrition

Trycksår (infoga nationella mätningen)

Kontakt

Maud Truedsson

Uppdaterad: 2013-08-09
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion