Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Årets Vårdpreventionsstjärna 2013

Vinnargruppen som tog emot utmärkelsen Årets Vårdperventionsstjärna 2013. Grattis!Utmärkelsen som 2013 års stjärna går i år till en grupp vid medicinkliniken, Värnamo sjukhus.

Priset delades ut vid en inspirationsträff om vårdprevention på Qulturum den 11 december. De som tog emot priset var undersköterkorna Anne Karlsson och Lise-Lotte Svensson vid vårdavdelning A och B samt vårdutvecklare Christina Andersson. De fick priset för ett förbättringsarbete som handlat om att utveckla en magnettavla som ska hjälpa till att förhindra avvikelser i arbetet med patienter.

Tavlan placeras vid patientens säng och synliggör vilka risker som patienten  kan ha i samband med vården.

I motiveringen till priset heter det att magnettavlan ”på ett enkelt sätt tydliggör patientens risk och den involverar både patient och anhöriga”.

Årets bästa

Priset Årets Vårdpreventionsstjärna delas ut av styrgruppen för Vårdprevention inom Landstinget. Syftet med priset är att uppmana medarbetare att dela med sig av goda idéer som genomförts i vardagsarbetet och som kan tas efter av andra.

Utmärkelsen går till den vårdenhet eller klinik som under året lyckats bäst med ett förändringsarbete inom området vårdprevention och som lever upp till syftet. Vinnaren utses bland inlämnade nomineringar. Det finns också en koppling till Landstingets kraftsamling.

Nytt arbetssätt

Magnettavlan har lett till ett nytt arbetssätt som gör skillnad för den äldre vad gäller fall, trycksår, vikt och munhälsa. Till exempel får patienten numera alltid näringsdryck vid risk för undernäring. Det glömdes bort ibland tidigare. Alla som riskerar att falla får halksockor och rullator och man har blivit mer noga med vändschema och munvård.

Med tavlan är riskerna numera synliga för all personal, även för vikarier, elever och studenter.

På tavlan visas även socker, laktos, gluten, blodsmitta i form av bloddroppe, näringsdryck, vätskelista, munvård i form av en tandborste, med mera.

Inspirationsträffen

innehöll för övrigt även presentationer av förbättringsarbeten och föredrag, bland annat talade tandhygienist Charlott Karlsson om munhälsa. Ett 50-tal deltagare som till vardags arbetar med vårdprevention inom rehab, stroke, hud, ortopedi, kirurgi och medicin vid länets tre sjukvårdhus kom till träffen.

Exempel på en av postrarna som visades under dagen:

Geriatriska vårdenhetens i Eksjö poster.

Årets vårdpreventionsstjärna

Detta är ett pris som delas ut av styrgruppen för vårdprevention i Landstinget i Jönköpings län.

Utnämningen ges till den utvecklingsgrupp inom länet som lyckats göra det bästa förbättringsarbetet ett visst år. Medarbetare i Landstinget kan nominera bidrag.

Uppdaterad: 2014-12-19
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion