Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Område 9 - Nyheter

Publicerad 2014-09-09

 

Ett tillfälle för undersköterskor att lära mer om vårdprevention

Just nu har undersköterskor inom Värnamo sjukvårdsområde fått en möjlighet att anmäla sig och delta i ett utbildningstillfälle om Vårdprevention.

Utbildningen är en kurs som omfattar 1,5 timme och genomförs under fyra tillfällen på Metodikum i Värnamo. Kursledare är personer inom vårt landsting som har expertkunskaper inom våldspreventionens områden. Upplägget är nytt och syftet är att ge en djupare förståelse och redskap att använda i vardagen för att förhindra fall, trycksår, ohälsa i munnen och viktminskning hos patienter och brukare.

Först ut

Värnamo är först ut och därefter kommer de två andra sjukhusområdena få samma möjlighet.

- Vi vill även slå ett slag för de återkommande utbildningar om vårdprevention som Senior alert arrangerar. Dessa erbjuds regelbundet över året och du hittar dem på Senior alerts hemsida, säger Pernilla Söderberg och Susanne Lundblad. Utbildningen kan rekommenderas till nyanställda som ett led i introduktionen. Här finns även filmer som man kan se tillsammans eller enskilt när tillfälle ges.

Hur reflekterar vi?

Alla enheter inom vården har tillgång till sina egna data och kan ta fram statistik på sin dator och ställa sig frågan: Hur jobbar vi med våra resultat och de eventuella händelser som inträffar?

Länets övergripande vårdpreventionsgrupp följer resultaten via Senior alert. Under förra året kom riktlinjer där det bland annat slås fast att vi SKA registrera händelser i Senior alert.

Blivit bättre

- Vi kan nu se att vi har blivit bättre på att registrera de fall som inträffar. Det är jättebra, men trycksår däremot registreras i en väldigt liten omfattning, säger pernilla/Susanne.

- När det gäller registrerade fall, så har man ofta även registrerat konsekvenserna av fallet, såsom frakturer och förlängd vårdtid. Eftersom detta kan betraktas som en vårdskada vill vi  rekommendera att man vid dessa tillfällen även göra en händelseanalys. Det är viktigt för att kunna förebygga att samma sak inträffar igen.

Webb-red

Rolf Bardon

Michaela nyander

Uppdaterad: 2014-09-09
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion