Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Rörliga bubbeldiagram

  •  Andel inkl. munhälsobedömning vs Andel rb med risk munohälsa som har åtgärd

Rö

  • Antal fall vs Pers. med viktnedgång >5%

Rö

  • Andel inkl. munhälsobedömning vs Andel rb med risk munohälsa som har åtgärd (Jämförelse alla landsting/regioner)

Rö

  • Antal fall  per rb vs Pers. med viktnedgång >5% per rb (Jämförelse alla landsting/regioner)

Rö

Förklaring

Storlek på bubblor väljs lämpligen till "Rb".

Färg på bubblor är lämpligen "MO" (Medicinskt område) eller Unique colors.

Fungerar det inte?

Använd Chrome eller Firefox.

Vid frågor kontakta:

Uppdaterad: 2015-09-22
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik