Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Årets Vårdpreventionsstjärna 2014

Utmärkelsen som 2014 års vårdpreventionsstjärna går i år till Ortoped- och reumatologkliniken, Länssjukhuset Ryhov

. 

Vårdpreventionsstjärnan 2014 delades nyligen ut vid en inspirationsträff om vårdprevention på Qulturum. Utmärkelsen gick till Ortoped- och reumakliniken vid Länssjukhuset Ryhov. Utmärkelsen togs emot av Viktor Johansson, Johanna Davidsson, Helén Gustavsson, Jenny Walmborg och Camilla Karlsson.

Med i gruppen har även varit Kristina Olsson och Anna Claesson Songsong, men kunde inte vara med när Utmärkelsen delades ut.

Motiveringen löd:

För att kliniken samlat det tvärprofessionella teamet i ett målinriktat arbete med vårdprevention. Samt för ett strukturerat, teambaserat arbetssätt och tydliga rutiner för överföring till nästa vårdgivare. Allt med patientens bästa i fokus.

Mer teamarbete gav bättre resultat

- Det vi har gjort är att ta in fler professioner i vårt arbete med vårdprevention, säger Anna Claesson Songsong, vårdenhetschef, Ortopedisk vårdenhet. Vi har en arbetsterapeut och sjukgymnast med i gruppen och tillsammans reflekterar vi över våra resultat för att hitta förbättringar i arbetet med vårdprevention. Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram tydliga rutiner kring vårdpreventionen.

- Vi har också förbättrat vår dokumentation genom att använda vårdplaner. Sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast dokumenterar nu i samma vårdplan vilket ger en bättre bild av de åtgärder vi ger patienten.

- Vi har haft utbildning i vårdplaner för alla ovan nämnda yrkeskategorier samt utbildning för undersköterskor och sjuksköterskor om hjälpmedel vid exempelvis trycksår.

- Våra resultat har förbättrats och i oktober månad nådde vi det mål som vi har satt upp för vår klinik.
 

Fler förbättringar

Ett 25-tal deltagare som till vardags arbetar med vårdprevention inom rehab, stroke, hud, ortopedi, kirurgi och medicin vid länets sjukhus kom till träffen.

Inspirationsträffen innehöll även presentation av Landstingets resultat inom vårdprevention och grupper från flera kliniker presenterade förbättringar inom vårdprevention.

Emma Ekegren, Gunilla Hultin och Erica Mattson från Strokeenheten på Höglandssjukhuset presenterade ett gott exempel om hur deras avdelning nu har färre viktminskningar under vårdtiden än tidigare tack vare deras förbättringsarbeten inom nutrition. Eva-Lena Eliasson, Kostchef Ryhov kompletterade deras berättelse med ett föredrag om nutritionens betydelse när personen är på sjukhus.

Årets bästa

Utmärkelsen Årets Vårdpreventionsstjärna delades för andra året ut av styrgruppen för Vårdprevention inom Landstinget. Syftet med Utmärkelsen är att uppmana medarbetare att dela med sig av sina goda idéer som genomförts i vardagsarbetet; idéer som lett till förbättringar som kan tas efter av andra.

Utmärkelsen går till den vårdenhet eller klinik som under året lyckats bäst med ett förändringsarbete inom området vårdprevention och som lever upp till syftet. Bästa team utses bland nomineringar som kommer in under inspirationsträffen

Text

Rolf Bardon

Poster

Ortoped- och reumaklinikens vid Länssjukhuset Ryhov fina poster (pdf).

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion