Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Fördjupning av riktlinjen - fall

Sidan är under bearbetning

 

Riskbedömning fall

Riskbedömning av fall görs i samtidigt med riskbedömning av trycksår, undernäring och ohälsa i munnen.

I Jönköping arbetar vi med riskbedömningsinstrumentet Patientsäkerhet – 2 frågor fall (SKL):

Fråga patient, anhöriga, tidigare vårdgivare:

  • Har personen fallit under senaste året?

Fråga vårdpersonalen:

  • Tror du denna person kommer att falla under sin vistelse här om ingen förebyggande åtgärd sätts in?

Jakande svar på någon av frågorna indikerar en förhöjd fallrisk. Då ska vidare utredning och åtgärder omedelbart inledas med syfte att minska risken för fall.

 


Bakomliggande orsaker - fall

(Text under bearbetning)

 

Vårdpreventiva åtgärder - fall

(Text under bearbetning)

 

Händelser

Registrera alla uppkomna fall för personer ≥ 65 år i Senior alert under händelser. Görs snarast efter att händelsen skett, annars senast i samband med utskrivning. Dessa händelser ska inte/behöver inte registreras i Synergi. Händelsen analyseras.

Manual händelseregistrering i Senior alert (pdf)

 

Uppföljning - fall

(Text under bearbetning)

 

Generella åtgärder - fall

För att få en optimal fallpreventiv effekt måste det parallellt med de obligatoriska individuella åtgärderna finnas generella åtgärder som består av:

  • Eliminering av risker i omgivningen till exempel dålig belysning, lösa sladdar och hala golv.
  • Fortlöpande prevention och behandling av eventuella vårdskador som kan medföra en ökad fallrisk, till exempel förvirring, infektioner, olämpliga läkemedel.

 

Område 9

Vårdprevention - fall

 

 

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion