Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Referenser

Läs mer: 

 

 

 

Område 10

Förebygg MRB-infektioner

Kontakt

Andreas Lägermo
hygiensjuksköterska

Berit Axelsson, projektledare

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion