Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

11 Vård vid hjärtsviktVård vid hjärtsvikt

 

 

 

 

 

Obligatoriska åtgärder

Checklista:

Tillförlitlig vård vid hjärtsvikt (word)

Uppföljning

Uppföljning av följsamhet till åtgärderna

Fördjupning

Varför är det viktigt att följa åtgärderna?

Referenser: De flesta referenserna/källorna för detta område finns i löpande texten på sidorna.
Övriga referenser

Påverkananalys område 11:

 

Figur som visar påverkansfaktorer för att nå målet.

 

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Kontaktperson Qulturum

Medicinskt sakkunnuig

Jan Thollander, överläkare, medicinkliniken, Länssjuskhuset Ryhov

Pierre Cherfan, bitr verksamhetchef, medicin kliniken, Höglandssjukhuset

NN, Värnamo sjukhus

Mål

100 procent följsamhet till rekommenderade åtgärder efter övervägande för varje patient om tillämpligt.

Mätningar

Processmätningar på enheter som väljer att göra detta

En årlig mätning genomförs via primärvårdens FoUenhet för att  bland annat se över handläggning av hjärtsvikt vid vårdcentralerna i Jönköpings län -  Kontakt: Kjell Lindström,

Länkar

Basutredning vid misstänkt hjärtsvikt -Läkemedelsboken 2009-2010 (pdf)

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för hjärtsvikt och asymtomatisk vänsterkammardysfunktion

Riks-svikt/Swedeheart

Aktiviteter

Aktiviteter och utbildningar

Uppdaterad: 2018-08-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion