Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Område 13

Förebygg vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Kontakt

Gunhild Rensfeldt, hygiensjuksköterska

Webb-informatör: mejla till
qulturum@rjl.se

 

Uppdaterad: 2018-09-04
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion