Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Åtgärder

 

Infektionsförebyggande åtgärder

 • Identifiera riskpatienter och dokumentera bedömd risk i patientjournalen
 • Förebygg kvarurin (residualurin)
 • Sätt urinkateter endast efter ordination av läkare
 • Korrekt urinkatetervård
  - Dokumentera tidpunkt, indikation och planerad längd vid insättning av urinkateter
  - Använd endast slutna urinuppsamlingssystem
  - Utvärdera behovet av KAD  i sluten vård dagligen
  (KAD= Kateter à demeure, kvarliggande kateter)

Område 13 B

Tillbaka till startsida Område 13 

Kontakt

Gunhild Rensfeldt, hygiensjuksköterska

Berit Axelsson, projektledare

 

 

 

Uppdaterad: 2014-08-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion