Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Antal utbildade medarbetare

(processmått)

Antal utbildningar "KAD -bara när det behövs"

Antal utbuildade medarbetarer = coacher

Område 13:

Förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Kontakt

Gunhild Rensfeldt, hygiensjuksköterska

Berit Axelsson, projektledare

 

 

Uppdaterad: 2014-02-19
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion