Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Strygrupp Urinretention

 

Ingrid Erlandsson, verksamhetschef, Urologkliniken Jönköping

Ida Larsson, sjuksköt m spec.f, Urologkliniken Jönköping

Boel Andersson Gäre, verksamhetschef, Futurum

Amelie Magnander, hygienläkare, smittskydd och vårdhygien, Jönköping

Maysae Quttineh, utvecklingsledare, qulturum, Jönköping

Uppdaterad: 2019-04-15
Michaela Brusberg, Primärvård gemensamt, Vårdcentralerna Bra Liv