Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Expertgrupp Urinretention

Bruno Larsson, verksamhetschef, Urologkliniken Jönköping

Peter Iveroth, smittskyddsläkare, Smittskydd vårdhygien

Ingrid Erlandsson, bitr verksamhetschef, Urologkliniken Jönköping

Susanne Samuelsson, sjuksköt m spec.f, Urologkliniken Jönköping

Boel Andersson Gäre, verksamhetschef, Futurum

 

Uppdaterad: 2015-02-04
Michaela Brusberg, Primärvård gemensamt, Vårdcentralerna Bra Liv