Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Följsamhet till riktlinjerna "KAD bara när det behövs" - resultat på enhetsnivå 2009-2013

Uppföljning av följsamhet till åtgärderna (processmått):
Andel riskpatienter där samtliga rekommenderade åtgärder har utförts. Granskning av minst tio journaler en gång i månaden. Enhet som uppnått 80 - 100 procent sex gånger i rad gör uppehåll i mätningarna i sex månader.

Akutmottagningar

AVA

Geriatriska kliniker

Infektionskliniken

Kirurgkliniker

Kvinnokliniker

Medicinkliniker

Postop/IVA

Onkologiska kliniken

Operationsavdelningar

Ortopediska kliniker

Öron/Ögon vårdavdelning

Kontakt

Dennis Nordvall - statistiker, rapportpublicering

Maysae Quttineh,  projektledare för Säker vård - alla gånger

Uppdaterad: 2018-09-25
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion