Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

13 Vårdrelaterade urinvägsinfektionerVårdrelaterade urinvägsinfektioner

 (*Ingår i nationell satsning)

 

 

Obligatoriska åtgärder

Instruktionsfilm inmatning i MOA

Instruktionsfilm KAD - Följsamhet till riktlinjer (kan endast ses inom Region Jönköpings län)

 

Riktlinjer

"KAD - bara när det behövs" Reviderad 2018 (pdf), framtagna av Region Jönköpings län.

Lathund

Gula kortet är en kortversion av riktlinjerna "KAD - Bara när det behövs".
Innehåller bland annat text om risker och åtgärder vid urinretention samt dokumentationsriktlinjer. 

Korten är reviderade 2018 och beställs från Ryhovs tryckeri. (gäller anställd i Region Jönköpings län).

Patientinformation

Informationsblad till patient som behandlas med kvarvarande urinkateter och subrapubiskateter kan beställas från Ryhovs tryckeri (gäller anställd i Region Jönköpings län). (Ange: infoblad 56 (KAD) och 62 (suprapubisk kateter)

 

Fördjupning:

 

Drivkraftanalys - område 13

 

Figur som visar påverkansfaktorer för att nå målet.

 
Uppdaterad: 2018-12-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion