Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Referenser

1. Burman, LG, Lundström V, Holmboe G. Förebyggande av nosokomial urinvägsinfektion. Läkartidningen 1984;12 :11 62–5.

2. Platt R, Polk FB, Murdock B, Rosner B. Reduction of mortality associated with nosocomial urinary tract infection. Lancet 1983;1:893–7.

3. Bronsema DA, Adams JR, Pallares R, Wenzel RP. Secular trends in rates and etiology of nosocomial urinary tract infections at a university hospital. J Urol 1993;150:414–6.

4. Nordqvist P, Ekelund L, Edouard M, Svensson L, Brandberg Å, Seeberg S. Catheter- free geriatric care. Routines and consequences for clinical infection, care and economy. J Hosp Inf 1984;5:298–304.

5. Krieger JN, Kaiser DL, Wenzel RP. Nosocomial urinary tract infections; secular trends, treatment and economics. J Urol 1983;13 0:102–6.

6. Burke JP, Riley DK. Nosocomial urinary tract infections, sid 267–286 i Hospital epidemiology and infection control (ed. Mayhall CG), Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia 2004.

7. Platt R, Polk FB, Murdock B, Rosner B. Mortality associated with nosocomial urinary- tract infection. N Engl J Med 1982;307:637–41.

8. Gastmeier P. Nosocomial urinary tract infections: many unresolved questions. Clin Microbiol Infect 2001;7:521 –2.

9. Lonér B, Petersson C, Cars H, Ovhed I. Sjukhem en riskmiljö för antibiotikaresistens. Läkartidningen 2000;97:12 51–4.

10. Hedelin H. Kvarkateter i blåsan ger ofta problem – komplikationer kan vara svåra att förhindra eller lindra. Läkartidningen 2004;101:1912 –5.

11 . Brandberg Å, Seeberg S, Bergström G, Nordqvist P. Reducing the number of nosocomial Gram-negative strains by using absorbing pads as an alternative to indwelling
catheters in long-term care – a preliminary study. J Hosp Inf 1980;1:245–50.

12 . Seeberg S, Brandberg Å, Nordqvist P. The effect on bacteriuria of removal of indwelling catheters and treatment with cotrimoxazole. J Hosp Inf 1984;3:159–64.

13 . Zimakoff J, Stickler DJ, Pontoppidan B et al. Bladder management and urinary tractinfections in Danish hospitals, nursing homes and home care: a national prevalence
study. Infect Control Hosp Epidemiol 1996;17:21 5–21.

14. Warren JW. Urethral catheters, condom catheters and nosocomial urinary tract infections. Inf Control Hosp Epidemiol 1996;17:212 –4.

15. Harti A, Bouaggad A, Barrou H, Bouderka A, Rais L, Idali B, Abassi O, Benaguida M. Prevention of nosocomial urinary tract infection: vesical catheter versus Penilex. Maroc Cah Anaesthesiol 1994;42(1):31 –4.

16. O'Kelly TJ, Mathew A, Ross S, Munro A. Optimum method for urinary drainage in major abdominal surgery: a prospective randomized trial of suprapubic versus
urethra catheterization. Brit J Surg 1995;82:13 67–8. 14

17. Shapiro J, Hoffman J, Jersky J. A comparison of suprapubic and transurethral drainage for postoperative urinary retention in general surgical patients. Acta Chir
Scand 1982;148:323 –7.

18. Harms E, Christmann U, Klock FK. Suprapubic catheterisation following gynecological surgery. Geburtshilfe Frauenheilkd 1985;45:254–60.

19. Vårdprogram för Urinvägsinfektion hos vuxna, Socialstyrelsen 2006.

20. Kaufman JM, Fam B, Jacobs SC. Bladder cancer and squamous metaplasia in spinal cord injury patients. J Urol 1977;188:967–71.

21 . Locke JR, Hill DE, Walzer Y. Incidence of squamous cell carcinoma in patients with long-term catheter drainage. J Urol 1985;133 :1034–5.

22 . Liedberg H, Lundeberg T, Ekman P. Refinements in the coating of urethral catheters reduces the incidence of catheter associated bacteriuria. An experimental and
clinical study. Eur Urol 1990;17:23 6–40.

23 . Fryklund B, Pettersson B, Svenson G, Burman LG. Slutet system för blåsdränage via kvarliggande kateter minskar risken för bakteriuri. Läkartidningen 1991;88:738–41.

24. Akiyama H, Okamoto S. Prophylaxis of indwelling urethral catheter infection: clinical experience with a modified Foley catheter and drainage system. J Urol 1979;121 :40–6.

25. Gillespie WA et al. Prevention of urinary infection by means of closed drainage into a sterile plastic bag. Br Med J ii;1967:90–2.

26. Garibaldi RA, Burke JP, Dickman M, Smith CB. Factors predisposing to bacteriuria during indwelling urethral catheterization. N Engl J Med 1974;291:21 5–9.

27. Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor - Bakgrundsdokumentation, information från Läkemedelsverket 2007;18(2).

28. Att förebygga vårdrelaterade Infektioner - ett kunskapsunderlag, Socialstyrelsen.

Område 13:

Förebygg urinvägsinfektioner

Kontakt

Pernilla Johansson

Webb-informatör: mejla till
qulturum@rjl.se

SKL:s material

Här finns Sveriges Kommuner och Landstings nya sammanställning av detta område:
Vårdrelaterade urinvägsinfektioner - åtgärder för att förebygga, 2011 (pdf)

KAD - bara när det behövs

- en utbildning för att förbättra vården för patienter med risk för urinretention, patienter med urinretention och patienter med sjukdom/ funktionsnedsättning som behöver åtgärden "kontroll av urinproduktion". Projektledare Rose-Marie Johansson.

 

Uppdaterad: 2018-09-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion