Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Så gör vi i Region Jönköpings län

I vårt arbete med att engagera ledning och chefer arbetar vi bland annat med

  • Storgrupp sjukvård - arena och mötesplats för landstingsledning och alla verksamhetschefer: inslag om förändrings- och förbättringsarbete, stort fokus på patientsäkerhetsfrågorna.
  • Verksamhetschefsprogram
  • Program för 1:a linjens chefer och ledare
  • Information vid ordinarie chefsmöten
  • Föreläsningar

Område 12

Engagera ledning och chefer

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion