Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Mätningar och resultat

Resultatrapport - Patientsäkerhet, Region Jönköpings län (Powerpoint) välj att ta del av rapporten i visningsläge

Uppdaterad: 2020-04-14
Maysae Quttineh, Primärvårdslab Jönköping Väst, Psykiatri rehab o diagnostik