Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Mätningar och resultat

Resultatrapport - Patientsäkerhet, Region Jönköpings län (Powerpoint) välj att ta del av rapporten i visningsläge

Uppdaterad: 2017-08-28
Michaela Brusberg, Primärvård gemensamt, Vårdcentralerna Bra Liv