Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Instruktioner till punktprevalensmätningen

Instruktioner för mätning och registrering av vårdrelaterad infektionoch riskfaktorer

Vid denna mätning registreras alla inskrivna patienter avseende både vårdrelaterad infektion och utvalda riskfaktorer. Det behöver inte föreligga ett samband mellan registrerad riskfaktor och infektion.

  • Av verksamhetschefen utsedd ansvarig läkare och vårdenhetschef ansvarar för att registreringen utförs på respektive avdelning.
  • Mätningen genomförs under en hel dag på varje avdelning och kan göras under valfri dag under en angiven 14-dagars period. Erfarenhetsmässigt är dock tisdagar, onsdagar och torsdagar mest lämpliga dagar.
  • Alla patienter som är inskrivna på avdelningen klockan 08:00 studiedagen registreras. Patientens specialitetstillhörighet (i allmänhet kliniktillhörighet) anges. Patient på permission och på t.ex. UVA, uppvakningsavdelning, ska registreras på den egna avdelningen, medan patient på IVA registreras på IVA.

Så här fyller du i pappersprotokollet (mall finns i högerspalten):

Sida 1

Ange avdelningsbeteckning, studiedatum och sjukhus. Ange alltid den lokala kontaktpersonen på första sidan.

Sida 2

Förklaringar till riskfaktorer, typ av vårdrelaterad infektion och diagnosgrupper

Sida 3

Ange sjukhus, avdelningsbeteckning och kryssa i om det gäller en intensivvårdsavdelning. Om det går åt fler blad glöm inte fylla i dessa uppgifter på varje blad.

  • Fyll i patientens fullständiga födelsedata
  • Ange kön
  • Förekommer mer än en specialitet på avdelningen måste specialitetstillhörighet anges för varje patient.
  • Ta ställning till de sex riskfaktorerna och ange ja eller nej. Observera att riskfaktorerna skall föreligga den aktuella mätdagen. En riskfaktor som förelegat tidigare under vårdtillfället tas således inte med här. Samband med eventuell vårdrelaterad infektion krävs inte.

Skicka in protokollen
Protokollen ska skickas till Enheten för Vårdhygien och Smittskydd. Har du frågor om hur man fyller i protokollet, kontakta Gunhild Rensfeldt, , 036-32 50 82.

Kontakt

Enheten för smittskydd och vårdhygien:
Sofia Wetterbrandt

Jönköpings sjukvårdsområde:
Margareta Strömberg

Höglandets sjukvårdsområde:
Inger Hansen

Urban Jürgensen

Värnamo sjukvårdsområde:
Eva-Mari Blomqvist

Tillhörande material

 

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion