Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Så här görs webbregistreringen

Så här görs webb-registreringen för punktprevalensmätningen:

• Uppgifterna om sjukhusets kliniker, specialiteter och avdelningsbeteckningar har samlats in och finns som förval i webbformuläret.

• Vid inmatningen anges endast patientens födelseår.

• Vid ja/nej svar räcker j eller n. Gå mellan rutorna med tabulatorknapp.

• Vid svar Nej på vårdrelaterad infektion (VRI) gråmarkeras resterande rutor och registreringen av patienten avslutas med att klicka på SPARA-knappen.

• Vid svar Ja på vårdrelaterad infektion, ifylls även de följande rutorna.

• När patienten är färdigregistrerad - klicka på Spara.

• När registreringen av en patient sparats genereras ett löpnummer som skall föras in på pappersprotokollet i kolumnen längst till höger.

• Nytt protokoll kommer upp när du klickar på ´Ny patient´.

• Genom att klicka på Meny i övre högra hörnet i menyraden återgår du till startsidan.

• Efter avslutad webbregistrering dateras och signeras pappersprotokollet längst ner till vänster. Protokollen sparas. Löpnumret på pappersprotokollet är det enda sättet att hitta den inmatade patienten igen om efterkontroll behöver göras.

Kontakt

Jönköpings sjukvårdsområde:
Margareta Strömberg

Höglandets sjukvårdsområde:
Inger Hansen

Urban Jürgensen

Värnamo sjukvårdsområde:
Eva-Mari Blomqvist

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion