Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Arbetsgång Matris fram till mars 2012

På denna sida kan du, med hjälp av färgkoder, se hur långt de olika verksamheterna i Region Jönköpings län har kommit med införandet av åtgärderna i Säker vård - alla gånger.
Martrien är giltig fram till och med mars 2012.

Tillbaka till startsidan

 

Vad färgerna betyder

  Aktuell, men ej startat
  Införande av åtgärder pågår, mätningar har påbörjats
  Åtgärder införda, mätningar och uppföljning sker regelbundet
  Ej aktuell

 

Områden: 1. Utveckla akutteam 2. Förebygg dödsfall vid hjärtinfarkt 3. Läkemedelsfel vid övergångar 4. Infektioner venösa infarter 5. Sårinfektioner efter op 6. Vård i respirator 7. Skador vid farliga läkemedel 8. Kirurgiska komplikationer 9. Trycksår vid vård 10. Förebygg spridning vid MRB 11. Tillförlitlig vård vid hjärtsvikt 12. Engagera ledning och chefer 13. Förebygg urinvägsinfektioner 14. Fallskador vid vård

 

Höglandets sjukvårdsområde   (Se även Höglandet-sidorna)

 
Verksamhet Utveckla akutteam/MIG-team/vitala parametrar Förebygga dödsfall - evidensbaserad vård för hjärtinfarkt Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar Förebygga infektioner i centrala infarter Förebygga sårinfektioner efter operation Förebygga lunginflamation vid respiratorvård Förebygga skador vid användning av farliga läkemedel Förebygga kirurgiska komplikationer Förebygga trycksår i samband med vård Förebygga MRB-infektioner Ge tillförlitliga evidensbaserad vård till hjärtsviktspatienter Få med ledning/chefer Förebygga urinvägsinfektioner Förebygga fallskador i samband med vård
Akutkliniken                            
Anestesikliniken                            
Barn- och ungdomsenheten                            
Geriatriska rehabiliteringskliniken                            
Kirurgkliniken                            
Kvinnokliniken                            
Medicinkliniken                            
Ortopedkliniken                            
Psykiatriska kliniken  1    3 indir      7    9  10    12 indir  14
Rehabiliteringsenheten, REN                            
Ögonmottagningen                            
Öron- näsa- halsmottagningen  1    3    5      8    10   12    

 

Områden: 1. Utveckla akutteam 2. Förebygg dödsfall vid hjärtinfarkt 3. Läkemedelsfel vid övergångar 4. Infektioner venösa infarter 5. Sårinfektioner efter op 6. Vård i respirator 7. Skador vid farliga läkemedel 8. Kirurgiska komplikationer 9. Trycksår vid vård 10. Förebygg spridning vid MRB 11. Tillförlitlig vård vid hjärtsvikt 12. Engagera ledning och chefer 13. Förebygg urinvägsinfektioner 14. Fallskador vid vård

Aktuell, men ej startat

Införande av åtgärder pågår, mätningar har påbörjats Åtgärder införda, mätningar och uppföljning sker regelbundet Ej aktuell

 

Jönköpings sjukvårdsområde   (Se även Jönköpings-sidorna)

 
Verksamhet Utveckla akutteam/MIG-team/vitala parametrar Förebygga dödsfall - evidensbaserad vård för hjärtinfarkt Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar Förebygga infektioner i centrala infarter Förebygga sårinfektioner efter operation Förebygga lunginflamation vid respiratorvård Förebygga skador vid användning av farliga läkemedel Förebygga kirurgiska komplikationer Förebygga trycksår i samband med vård Förebygga MRB-infektioner Ge tillförlitliga evidensbaserad vård till hjärtsviktspatienter Få med ledning/chefer Förebygga urinvägsinfektioner Förebygga fallskador i samband med vård
Akutkliniken                            
Barn- och ungdoms-medicinska kliniken                            
Barn- och ungdoms- psykiatriska kliniken                            
Barn- och ungdoms- medicinska mott pv                            
Ungdomsmottagning/
Beteendemedicinska enheten
                           
Geriatriska kliniken                            
Habiliteringscentrum                            
Hjälpmedelscentralen            

 

             
Hudkliniken                            
Infektionskliniken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kirurgkliniken                            
Kvinnokliniken                            
Medicinkliniken                            
Neuroortopediskt centrum                            
Onkologkliniken  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12 13 14
Operations- och intensivvårdsenheten                            
Ortoped- och
reumatologkliniken
                           
Psykiatriska kliniken                            
Rehabiliteringsmedicinska kliniken                            
Sjukgymnastiken                            
Sjukvårdsledningen                            
Ögonkliniken    2  3    5    7  8    10    12    14
Öron-, näs- och halskliniken                            

 

1. Utveckla akutteam 2. Förebygg dödsfall vid hjärtinfarkt 3. Läkemedelsfel vid övergångar
4. Infektioner venösa infarter 5. Sårinfektioner efter op 6. Vård i respirator 7. Skador vid farliga läkemedel 8. Kirurgiska komplikationer 9. Trycksår vid vård 10. Förebygg spridning vid MRB 11. Tillförlitlig vård vid hjärtsvikt 12. Engagera ledning och chefer 13. Förebygg urinvägsinfektioner 14. Fallskador vid vård

 

Aktuell, men ej startat

Införande av åtgärder pågår, mätningar har påbörjats Åtgärder införda, mätningar och uppföljning sker regelbundet Ej aktuell

 

 Värnamo sjukvårdsområde    (Se även Värnamo-sidorna)

 
Verksamhet Utveckla akutteam/MIG-team/vitala parametrar Förebygga dödsfall - evidensbaserad vård för hjärtinfarkt Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar Förebygga infektioner i centrala infarter Förebygga sårinfektioner efter operation Förebygga lunginflamation vid respiratorvård Förebygga skador vid användning av farliga läkemedel Förebygga kirurgiska komplikationer Förebygga trycksår i samband med vård Förebygga MRB-infektioner Ge tillförlitliga evidensbaserad vård till hjärtsviktspatienter Få med ledning/chefer Förebygga urinvägsinfektioner Förebygga fallskador i samband med vård
Akut- och operationskliniken                            
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen                            
Geriatriska rehabiliteringskliniken                            
Kirurgkliniken                            
Kvinnokliniken                            
Medicinkliniken                            
Ortopedkliniken                            
Psykiatriska kliniken 
(inklusive BUP)
                           
Samrehab                            
Ögonmottagningen                            
Öron-, näs- och halsmottagningen                            

 

1. Utveckla akutteam 2. Förebygg dödsfall vid hjärtinfarkt 3. Läkemedelsfel vid övergångar 4. Infektioner venösa infarter 5. Sårinfektioner efter op 6. Vård i respirator 7. Skador vid farliga läkemedel 8. Kirurgiska komplikationer 9. Trycksår vid vård 10. Förebygg spridning vid MRB 11. Tillförlitlig vård vid hjärtsvikt 12. Engagera ledning och chefer 13. Förebygg urinvägsinfektioner 14. Fallskador vid vård

Aktuell, men ej startat

Införande av åtgärder pågår, mätningar har påbörjats Åtgärder införda, mätningar och uppföljning sker regelbundet Ej aktuell

 

Medicinsk diagnostik

 
Verksamhet Utveckla akutteam/MIG-team/vitala parametrar Förebygga dödsfall - evidensbaserad vård för hjärtinfarkt Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar Förebygga infektioner i centrala infarter Förebygga sårinfektioner efter operation Förebygga lunginflamation vid respiratorvård Förebygga skador vid användning av farliga läkemedel Förebygga kirurgiska komplikationer Förebygga trycksår i samband med vård Förebygga MRB-infektioner Ge tillförlitliga evidensbaserad vård till hjärtsviktspatienter Få med ledning/chefer Förebygga urinvägsinfektioner Förebygga fallskador i samband med vård
Radiologiska kliniken JKPG                            
Radiologiska kliniken Höglandet                            
Radiologiska kliniken Värnamo                            
Klinisk fysiologi                            

 

Områden: 1. Utveckla akutteam 2. Förebygg dödsfall vid hjärtinfarkt 3. Läkemedelsfel vid övergångar 4. Infektioner venösa infarter 5. Sårinfektioner efter op 6. Vård i respirator 7. Skador vid farliga läkemedel 8. Kirurgiska komplikationer 9. Trycksår vid vård 10. Förebygg spridning vid MRB 11. Tillförlitlig vård vid hjärtsvikt 12. Engagera ledning och chefer 13. Förebygg urinvägsinfektioner 14. Fallskador vid vård

 

 

Vårdcentralerna Bra liv
 Verksamhet 1. Utveckla akutteam 2. Förebygga dödsfall vid hjärtinfarkt 3. Läkemedelsfel vid övergångar 4. Infektioner venösa infarter 5. Sårinfektioner efter operation 6. Vård i respirator 7. Skador vid farliga läkemedel 8. Kirurgiska komplikationer 9. Trycksår vid vård 10. Förebygg spridning vid MRB 11. Tillförlitlig vård vid hjärtsvikt 12. Engagera ledning och chefer 13. Förebygg urinvägsinfektion 14. Fallskador vid vård
Anderstorps Vårdcentral                            
Bankeryds vårdcentral                            
Bodafors vårdcentral                            
Eksjö vårdcentral                            
Gislaveds vårdcentral                             
Gnosjö vårdcentral                             
Gränna vårdcentral                            
Habo vårdcentral                            
Hälsans vårdcentral 1                            
Hälsans vårdcentral 2                            
Kungshälsans vårdcentral                            
Landsbro vårdcentral                            
Mariannelunds vårdcentral                            
Mullsjö vårdcentral                            
Norrahammars vårdcentral                             
Nässjö vårdcentral                            
Reftele vårdcentral                            
Rosenhälsans vårdcentral                             
Rosenlunds vårdcentral                             
Rydaholms vårdcentral                             
Råslätts vårdcentral                            
Skillingaryds vårdcentral                            
Smålandsstenars vårdcentral                            
Sävsjö vårdcentral                            
Tenhults vårdcentral                             
Tranås vårdcentral                             
Vaggeryds vårdcentral                            
Vetlanda vårdcentral                            
Vråens vårdcentral                            
Väster vårdcentral                             
Öxnerhaga vårdcentral                            

 

Områden: 1. Utveckla akutteam 2. Förebygg dödsfall vid hjärtinfarkt 3. Läkemedelsfel vid övergångar 4. Infektioner venösa infarter 5. Sårinfektioner efter op 6. Vård i respirator 7. Skador vid farliga läkemedel 8. Kirurgiska komplikationer 9. Trycksår vid vård 10. Förebygg spridning vid MRB 11. Tillförlitlig vård vid hjärtsvikt 12. Engagera ledning och chefer 13. Förebygg urinvägsinfektioner 14. Fallskador vid vård

 

Aktuell, men ej startat

Införande av åtgärder pågår, mätningar har påbörjats

Åtgärder införda, mätningar och uppföljning sker regelbundet

Ej aktuell

 

 

 

Vårdval privata vårdgivare

 

Verksamhet

Utveckla akutteam/MIG-team/vitala parametrar

Förebygga dödsfall - evidensbaserad vård för hjärtinfarkt

Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar

Förebygga infektioner i centrala infarter

Förebygga sårinfektioner efter operation

Förebygga lunginflamation vid respiratorvård

Förebygga skador vid användning av farliga läkemedel

Förebygga kirurgiska komplikationer

Förebygga trycksår i samband med vård

Förebygga MRB-infektioner

Ge tillförlitliga evidensbaserad vård till hjärtsviktspatienter

Få med ledning/chefer

Förebygga urinvägsinfektioner

Förebygga fallskador i samband med vård

Aneby vårdcentral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appladalens vårdcentral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bräcke diakoni, VC Lokstallarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bräcke diakoni VC Nyhälsan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjeläkarna i Anderstorp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjeläkarna i Forserum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjeläkarna i Gisslaved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjeläkarna i Mullsjö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjeläkarna Smålandsstenar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gislehälsan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsan Tornet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkarhuset Huskvarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkarhuset Jönköping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nässjö läkarhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensia sjukvård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialistläkargruppen Värnamo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasa City Klinik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wetterhälsan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrigstad Läkarmottagning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdcentralen Aroma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell, men ej startat

Införande av åtgärder pågår, mätningar har påbörjats

Åtgärder införda, mätningar och uppföljning sker regelbundet

Ej aktuell

 

Uppdaterad: 2015-11-12
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion