Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Socialstyrelsens utvärdering av Esther

Socialstyrelsen har uppdragit åt Karolinska Institutet (KI) och Aging Research Center (ARC) tillsammans med stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (ÄC) att genomföra en vetenskapliga utvärdering. Nu är slutrapporten färdig. Nedan följer ett litet utdrag. Vill ni läsa mera om Esther kolla sidorna 70- 79

"Nätverket är en informell struktur, som inte utan vidare låter sig inordnas i traditionella styr- och ledningssystem. Inom nätverkets ram kan olika förändringsverktyg användas, som utbildning, genombrottsmetodik, framtidsverkstad etc. Men nätverket är inte ett verktyg som kan tas fram ibland. Nätverk är snarare en kultur som behöver genomsyra vård och omsorg. Utgångspunkten är att kunskapen finns nära den äldre, hos de som dagligen möter henne eller honom. Det vill inspirera personalen till att se den äldre och att hjälpa personalen att lyfta sig från ett personal- och organisationsperspektiv."

Slutrapport från utvärderingen

Kontaktperson

Nicoline Vackerberg

 

Uppdaterad: 2016-04-07
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion