Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Esther Network reportage av BBC

Under sommaren 2014 gjorde BBC teamet ett reportage om Esther. Reportaget visar kärnan i nätverket.Personcentreringen, flexibiliteten, vikten av kommunikation, informationsöverföring, ha patienterna alltid med, både i vårdplaneringen och i utvecklingsarbete.

Efter denna reportage har nätverket fått förfrågingar från hela världen Ontario, London, Kenya och besök från New Zealand och Finland. Många hämtar inspiration hos Esther nätverk och är imponerade av " mindsettet" hos de som finns i nätverker. Att man tar ansvar för helheten och nästa steg i vårdkedjan, att man vill underlätta för en annan.De imponeras också av alla de människor de möter i nätverket, Esthercoacher, vårdpersonal m fl som har stort hjärta för vården/omsorgen och en stark vilja att göra det bättre tillsammans med Esther, dvs med den vi är till för.

KEEP ON GOING!

BBC reportage om Esther

Uppdaterad: 2015-06-30
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion