Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Gonorré - patientinformation, Landstinget i Jönköpings län

Patientinformation och förhållningsregler. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

 

Vad är gonorré?

Du har blivit eller misstänks ha blivit smittad med gonorré. Gonorré orsakas av en bakterie som finns i urinröret hos den som är smittad och hos kvinnor även i slidan och på livmodertappen. Vanliga symtom är flytningar från urinröret och/eller slidan och sveda vid vattenkastning. Man kan vara smittad utan att ha några besvär.

Kvinnor kan få skador på äggledarna med risk för utomkvedshavandeskap och sterilitet. Män kan få bitestikelinflammation, vilket i ovanliga fall kan leda till sterilitet. Gonorrébakterien kan även orsaka ögoninfektion. Det förekommer, men är ovanligt, att bakterien tar sig in i blodet och ger blodförgiftning.

Infektionen botas med antibiotika. Det är viktigt att du tar antibiotikakuren på det sätt som din läkare förklarar. Vissa gonorrébakterier är okänsliga för den antibiotikabehandling med tabletter man vanligen ger. I dessa fall behöver man därför ibland ge antibiotika i form av sprutor. Behandlingen är kostnadsfri för dig som patient.

Smittvägar

Gonorré smittar vid samlag i slida eller ändtarm och vid andra sexuella aktiviteter som t.ex. petting och munsex. Smitta kan också ske från mor till barn vid förlossningen. Man kan smittas med gonorré flera gånger

Du har så länge infektionen finns kvar skyldighet att informera sexuell partner. Du har också skyldighet att inte utsätta sexuell partner för smitta, vilket sker bäst genom att inte ha samlag/annan intim kontakt förrän infektionen är botad.

Smittspårning

Det mycket viktigt att upptäcka och behandla dem som är smittade för att minska risken för skador och för att inte infektionen ska spridas vidare till andra personer. Du är skyldig att medverka vid smittspårning. Det innebär att du till ansvarig smittspårare ska uppge de personer, som du haft samlag eller annan intim kontakt med och som kan ha smittat dig – eller som du kan ha smittat. Syftet är att hitta och behandla alla som kan vara smittade. Full sekretess gäller vid smittspårningen. Din identitet kommer inte att avslöjas för kontakterna.

På grund av den mycket höga smittsamheten erbjuds alltid din/dina aktuella, fasta partner antibiotikabehandling omedelbart efter provtagning utan att provsvar inväntas. Behandling får aldrig ges utan föregående provtagning.

För att du inte ska smitta någon annan
• bör du avstå från samlag/annan intim kontakt under behandlingstiden och innan kontroll har gjorts för att se att infektionen läkt ut,
• måste du följa dessa förhållningsregler:

1. Om du ändå har samlag eller annan intim kontakt innan du tagit antibiotikakuren och det kontrollerats att sjukdomen läkt ut, måste du innan ni har sex informera din partner om att du är smittad med gonorré. Ni måste då också skydda er med kondom/femidom/slicklapp under hela samlaget/den intima kontakten.
2. Du måste komma på de återbesök som din behandlande läkare anser nödvändiga.

Sjukdomen du blivit smittad med är allmänfarlig enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din läkare ger. Om du begär det ska smittskyddsläkaren pröva förhållningsreglerna.

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Smittskydd Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat
2011-03-15

Fastställt
2006-09-08

Uppdaterad: 2012-03-29
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion