Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Översättningar, patientinformation - VRE

VRE, patientinformation - engelska (pdf)

Uppdaterad: 2018-06-28
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion